Voor de volgende opdrachtgevers heb ik één of meerdere trajecten begeleid:

Coaching
Raad voor de kinderbescherming
Politie IJsselland
Politie Gelderland
Meldkamer Zwolle
Baalderborggroep
RIBW IJssel- Vecht
Isalaklinieken
Philadelphia
Ijsselheem
Eduper
Hogeschool Windesheim
In Tense
Administratiekantoor Mulders
Zorggroep Raalte
Ministerie van economische zaken
Kwadrant
Muzerie Zwolle
Fysiototaal
Epos BV
Evangelische Omroep
CGK Zwolle
Gemeente Emmen
Provincie Overijssel
Agrojobs

RIBW Overijssel
CIZ Driebergen
's Herenloo Apeldoorn

Diverse persoonlijke trajecten

Supervisie
Agro Jobs Leeuwarden
Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Sein
Politie IJsselland
Politie Gelderland
Baalderborggroep
Katholieke PABO Zwolle
Raad voor de kinderbescherming
Isala Klinieken Zwolle
Hogeschool Windesheim
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe
Kragten & Partner Hoogeveen

Training
Politie IJsselland
Proeftuin pharmacie Groningen

Deltioncollege Zwolle
Wageningen Business School
Gemeente Zwolle
Meldkamer Zwolle
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Windesheim Zwolle
Landelijke Organisatie Studentendecanen in het HBO
Hanzehogeschool Groningen
ISC
Raad voor de kinderbescherming
RIBW Overijssel

Intervisie
Raad voor de kinderbescherming
Hogeschool Windesheim
Part Zwolle

Procesbegeleiding
Meldkamer Zwolle
Raad voor de kinderbescherming
MON (Meldkamer Oost Nederland)

Isala Klinieken Zwolle